відновлення

I
(приведення до попереднього стану), поновлення, віднова, відновлювання
Пор. відродження 1) II

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • відновлення — я, с. Дія і стан за знач. відновити й відновитися 1 3). •• Відно/влення громадя/нства спрощений порядок придбання громадянства даної держави особами, які раніше його втратили. Відно/влення да/них процес копіювання інформації з архівних копій у… …   Український тлумачний словник

  • відновлення — Процес відновлення видового складу популяцій рослин за рахунок проростання вегетативних чи генеративних зачатків …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • відновлення — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • відновлення — восстановление reduction Desoxydation, Wiederherstellung, Regenerierung, Reduktion у хімічних реакціях зниження ступеня оксидації елемента у молекулі чи кристалі, зумовлене приєднанням електронів при окиснювально відновних реакціях. Під В.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • відновлення — Syn: поновлення …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • відновлення храму — Те саме, що освячення храму мале …   Словник церковно-обрядової термінології

  • рекфанция — відновлення …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • демутація — Відновлення фітоценозу після його порушення …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • 73.060.10 — Залізні руди ГОСТ 12409 66 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Норма точности определения массы ГОСТ 23581.8 79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания мышьяка. Взамен ГОСТ 12756 67 ГОСТ 23581 …   Покажчик національних стандартів

  • регенерація — ї, ж. 1) Відновлення, поновлення, відтворення. •• Регенера/ція да/них спец. періодичне зчитування та перезапис даних у динамічному запам ятовувальному пристрої з метою їх збереження. Регенера/ція зобра/ження спец. періодичне відтворення… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.